aktualizováno 30. 1. 2020

Provoz mateřských škol o letních prázdninách

aktualizováno 30. 1. 2020

Prázdninový provoz mateřských škol bude v létě probíhat ve stejném režimu jako v minulém roce, tzn. ve čtrnáctidenních cyklech. Ten vyhodnotil Odbor školství, sportu a péče o dítě spolu s ředitelkami mateřských škol jako dobré řešení. Rodiče tak mohli děti do školky umístit, zároveň pedagogové mohli využít alespoň částečné čerpání zákonné dovolené a také bylo možné provádět práce související s běžnou údržbou škol.

Provoz MŠ o letních prázdninách 2020

Uzavření Mateřské školy Plešivec I/279 o prázdninách z důvodu rekonstrukce oken

V Mateřské škole Plešivec I/279 bude o letních prázdninách probíhat rekonstrukce oken, proto bude budova školy od začátku prázdnin uzavřena až do 21. srpna 2020, tedy do přípravného týdne.

Náhradní prostory pro provoz MŠ jsou zajištěny v Mateřské škole Plešivec II/391 s personálem MŠ Plešivec I/279.

Děkujeme předem rodičům za vstřícnost a pochopení!

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Šolcová Romana, Ing.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov