aktualizováno 10. 6. 2020

Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově

aktualizováno 2.10.2019

Cílem projektu je prostřednicvím pořízení moderní informační technologie zvýšit atraktivitu veřejné dopravy, a tím zlepšit kvalitu života obyvatel ve městě. Realizací projektu dojde ke zvýšení atraktivity hromadné autobusové dopravy, což by mohlo mít v důsledku dopad na snížení intenzity individuální automobilové dopravy.

Logo Jihočeský kraj PNG

Projekt Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Smart autobusové zastávky v Českém Krumlově
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / program Podpora chytrých měst a obcí
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 06 - 12/2019
Stav projektu: fáze udržitelnosti
Celkové výdaje projektu: 1 020 052 Kč (z toho dotace: 400 000 Kč)

Popis projektu

Obsahem projektu je pořízení a instalace tzv. elektronických zastávkových označníků (informačních sloupků) na vybrané autobusové zastávky na území města Český Krumlov (Špičák - v obou směrech, Železniční stanice, Plešivec sídliště a Sídliště Mír - směr do centra). Elektronické označníky umožní zobrazovat formou textu případně grafiky informace o jízdních řádech a při integraci se systémem realizovaným na nově zrekonstruovaném autobusovém nádraží i online informace o časech odjezdů či zpoždění jednotlivých spojů.

Vzhledem k minimální spotřebě elektrické energie, a tedy možnosti využití pro napájení solární energií z panelu, který je součástí sloupku, je navrhováno využít technologii tzv. elektronického inkoustu. Tato technologie pracuje s tzv. reflexním zobrazením, tedy využívá okolní osvětlení a na rozdíl od technologie LCD roste kontrast s intenzitou vnějšího osvětlení. V nočních hodinách jsou údaje „přisvícené“ vestavěnými LED. Řešení bude umožňovat vyžádat si zobrazené informace i v akustické podobě, což využijí nevidomí a slabozrací.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov