aktualizováno 2. 10. 2019

Stavební úpravy jižních teras u domu č.p. 343 v Českém Krumlově - V. etapa - 3. část

aktualizováno 1. 10. 2019

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Stavební úpravy jižních teras u domu č.p. 343 v Českém Krumlově - V. etapa - 3. část
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury ČR / Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2017
Zhotovitel stavby: Václav Študlar
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 309 939 Kč
z toho dotace: 150 000 Kč

Popis projektu

Jedná se o soubor teras, které se nachází v území ohraničeném náplavkou řeky Vltavy (na jižní straně) a zahradami stávajících rodinných domků, městskou odpočinkovou zónou a mateřské školy (na severní straně). V bezprostřední blízkosti se nachází synagoga a součástí kulturní památky je i zahradní dům, ve kterém pobýval Egon Schiele. Terasy byly zarostlé náletovými dřevinami, dlouhodobě nevyužívané s ohledem na omezenou přístupnost a technický stav opěrných zdí nacházejících se na území nemovité kulturní památky, jejichž valná část byla za pomocí prostředků MKČR v letech 2012 - 2015 obnovena. V červnu roku 2015 došlo ke zpřístupnění území jižního meandru zahrnující mimo jiné atraktivity obnovené terasy.

Záměrem páté etapy je oprava a odvodnění zbývajících opěrných zdí nacházejících se na levé části třetí a čtvrté terasy od domku E. Schieleho, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Terasy budou očištěny a zbaveny náletových dřevin. Opěrné zdi budou dle jejich stavu buď vyspraveny nebo rozebrány a opětovně složeny. Vyzděny budou z lomového kamene.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov