aktualizováno 23. 6. 2017

Strategie cestovního ruchu v Českém Krumlově

aktualizováno 23. 6. 2017

Ve spolupráci a spolufinancování Českokrumlovského rozvojového fondu, města Český Krumlov, místního Sdružení cestovního ruchu ČK a Jihočeské centrály cestovního ruchu vznikl dokument Strategie cestovního ruchu. Externím konzultantem a zpracovatelem byla firma KPMG.

Dokument obsahuje nejen velmi kvalitní analýzu dosavadního vývoje a současného stavu místního cestovního ruchu, ale doporučuje i jeho budoucí směřování, hlavní cíle, priority a opatření, jak je naplnit. Mezi nejdůležitější návrhy a doporučení koncepce patří zejména zvýšení atraktivity destinace pro vícedenní návštěvníky rozšířením celkové nabídky o atraktivity okolí města a Lipenska a zkvalitněním služeb a produktů cestovního ruchu.

Dále vznik destinační společnosti, jejíž hlavní náplní bude propagace destinace a marketing, a jejímiž členy bude ČKRF, který má doposud tuto činnost výhradně ve své kompetenci, dále město Český Krumlov a některá okolní města a obce a zástupci podnikatelského sektoru z oblasti cestovního ruchu.

Kromě zkvalitnění destinačního managementu a nabídky destinace je a bude klíčovým cílem města podstatné zvýšení příjmů z cestovního ruchu do rozpočtu města, které by se měly stát významným zdrojem snižování investičního dluhu váznoucího na infrastrukturním majetku města, zejména v jeho okrajových částech (revitalizace sídlišť, příprava území pro bytovou výstavbu, rekonstrukce vyhospodařeného městského majetku, jako sítě komunikací, areálu hřbitova apod.)

Strategie cestovního ruchu vznikla v návaznosti na nový strategický plán rozvoje města Český Krumlov. Více informací k projektu strategického plánu je k dispozici na www.KrumlovSobe.cz

Dokumenty

Strategie cestovního ruchu v Českém Krumlově (verze červen 2017)

Mapa Strategie cestovního ruchu (verze červen 2017)

Implementační část Strategie

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov