aktualizováno 5. 12. 2017

Rehabilitace Křížové hory

aktualizováno 24. 1. 2017

Kaple sv. Kříže a Bolestné Panny Marie na Křížové hoře po dlouhé době ožívá. Město Český Krumlov připravuje projekt na obnovu tohoto výjimečného místa.

V rámci projektu Městské vycházkové (rekreační) okruhy dokončuje město přípravu záměru Rehabilitace vrcholové partie Křížové hory. Jeho cílem je rehabilitovat a zkultivovat jedno z nejkrásnějších míst nad městem, hojně navštěvované Krumlováky i turisty a zajistit i lepší přístup k němu.

Prvním nezbytným krokem k uskutečnění tohoto záměru bylo bezúplatné nabytí pozemku kolem kaple od státu, druhým pak nedávná dohoda se soukromým vlastníkem pozemků v blízkém okolí hory o jejich nájmu za symbolické nájemné, na kterých bude město moci po uzavření smlouvy provést nezbytnou údržbu zeleně a další opatření v souladu s připravovanou projektovou dokumentací. Na přípravě projektu se podílí pracovní skupina složená z odvětvově příslušných zaměstnanců města, zastupitelů, externích odborníků včetně zástupců Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích.

Jako hlavního odborného garanta a tvůrce projektové přípravy si město vybralo Pavla Popelu z Českých Budějovic, autorizovaného architekta pro zahradní a krajinářskou tvorbu. Začátkem listopadu představil pracovní skupině návrh vlastního projektu. Po projednání v pracovní skupině byl celý záměr představen a veřejně projednán ve středu 7. prosince 2016. Prezentace je k dispozici zde

Do začátku jara, tedy v období vegetačního klidu, by měla být provedena základní údržba zeleně v okolí kaple, v rámci níž dojde k obnovení výhledu na kapli z města a opačným směrem. Poté budou v souladu s projektem provedena další technická opatření, jako obnova přístupové cesty na horu, kultivace okolí kaple, vybavení vhodným mobiliářem atp.

V současné době je za dobrého počasí kaple přístupná každou středu a neděli od 13 do 15 hodin s možností průvodce a výkladu na místě.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov