aktualizováno 7. 1. 2020

Zpracování cyklogenerelu pro ORP Český Krumlov

aktualizováno 1. 10. 2019

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Zpracování cyklogenerelu pro ORP Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 03 - 10/2016
Stav projektu: ukončen
Celkové výdaje projektu: 650 054 Kč
z toho dotace: 300 000 Kč

Popis projektu a jeho realizace

Obsahem projektu je zpracování cyklogenerelu pro ORP Český Krumlov řešící problematiku cyklodopravy podél páteřní linie Vltavské cyklistické cesty v koridoru řeky Vltavy v úseku mezi obcemi Loučovice a Zlatá Koruna. Dotčenými obcemi jsou Loučovice, Vyšší Brod, Rožmberk, Rožmitál na Šumavě, Větřní, Český Krumlov a Zlatá Koruna, přičemž bude přihlédnuto i ke kontextu problematiky cyklodopravy v širším území. Cyklogenerel bude strategickým dokumentem sloužící jako podklad pro následnou realizaci dílčích investičních opatření v řešeném území, včetně problematiky řešení majetkoprávních vztahů a stavebně-technických možností. Cyklogenerel bude vypracováván souběžně s komplexní dopravní koncepcí města Český Krumlov dle principů zpracování plánů udržitelné městské mobility a se strategickým plánem rozvoje města Český Krumlov.

Fotogalerie

Cyklogeneral mapa

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov