aktualizováno 17. 6. 2016

Stavební úpravy jižních teras u domu č. 343 v Českém Krumlově - V. etapa

aktualizováno 16.6.2016  

O projektu

Název: Stavební úpravy jižních teras u domu č. 343 v Českém Krumlově - V. etapa
Investor projektu: město Český Krumlov
Zhotovitel stavby: Václav Študlar, se sídlem Českobratsŕská 84, Český Krumlov, 381 01
Předpokládané celkové výdaje: 688.807 Kč (dotace ve výši 344.000 Kč byla poskytnuta z Programu Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury České republiky)

Popis projektu a jeho realizace

Jedná se o soubor teras, které se nachází v území ohraničeném náplavkou řeky Vltavy (na jižní straně) a zahradami stávajících rodinných domků, městskou odpočinkovou zónou a mateřské školy (na severní straně). V bezprostřední blízkosti se nachází synagoga a součástí kulturní památky je i zahradní dům, ve kterém pobýval Egon Schiele. Terasy byly zarostlé náletovými dřevinami, dlouhodobě nevyužívané s ohledem na omezenou přístupnost a technický stav opěrných zdí nacházejících se na území nemovité kulturní památky, jejichž valná část byla za pomocí prostředků MKČR v letech 2012 - 2015 obnovena. V červnu roku 2015 došlo ke zpřístupnění území jižního meandru zahrnující mimo jiné atraktivity obnovené terasy.
Záměrem páté etapy je oprava a odvodnění zbývajících opěrných zdí nacházejících se na levé části třetí a čtvrté terasy od domku E. Schieleho, které jsou součástí nemovité kulturní památky. Terasy budou očištěny a zbaveny náletových dřevin. Opěrné zdi budou dle jejich stavu buď vyspraveny nebo rozebrány a opětovně složeny. Vyzděny budou z lomového kamene.

Fotogalerie

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Jirovec Karel
Odbor / oddělení: OSMI
Funkce: technik investic
E-mail: karel.jirovec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 710

Související odkazy

 

Ministerstvo kultury - logo

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov