aktualizováno 2. 5. 2006

Připravuje se 1. změna územního plánu města Č. Krumlov

Zastupitelé města přijali usnesení o postupu při přípravě 1. změny nového územního plánu města, schváleného na posledním zasedání zastupitelstva 30. 3. a stanovili lhůtu pro podání požadavků na změnu územního plánu. Do 26. 5. 2006 mohou všichni občané doručit své podněty na oddělení územního plánování na odboru územního rozvoje, investic a památkové péče MÚ v Kaplické ulici.

Podněty musí být formulovány jednoznačně a konkrétně - zejména je nezbytné přesně uvést, které plochy v území města se podnět týká a jaké tam mají být zabezpečeny funkce odlišné od řešení ÚPO.

Podněty doručené odboru územního rozvoje do 26. 5. 2006 předloží odbor k projednání radě města, poté se jimi budou zabývat zastupitelé. Rozhodnou, které požadavky na změny řešení území města budou posuzovány v rámci 1.změny územního plánu města.

Změna územního plánu

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: