aktualizováno 20. 4. 2006

Začala náročná rekonstrukce fasády radnice

Od 19. dubna do 12. června budou pracovníci firmy Brisamm s.r.o. Č. Budějovice opravovat fasádu radnice směrem na nám. Svornosti. Po oškrábání vápenného nátěru fasády odstraní poškozené části omítky, štuku nebo nátěru, což podle odhadu potřebuje 5 % plochy stěny budovy a 50 % atiky, budou práce pokračovat nahozením nové omítky a štuku a nátěrem celé fasády.

Začala náročná rekonstrukce fasády radnice

Pochopitelně musí být odstraněny příčiny zatékání, dojde tedy na překrytí atiky plechem a opravu krytiny na římse. Součástí rekonstrukce bude kromě opravy napojení oplechování na atice i oprava a nátěr oken. Zvlášť bude řešeno zrestaurování čtyř erbů (zleva eggenberský, země České, schwarzenberský a dole města Č. Krumlov)

Náklady ve výši 800 000 Kč jsou z 50 % hrazeny z programu regenerace městské památkové rezervace a z městského rozpočtu. Návštěvníci Slavností pětilisté růže, které se konají od 16. do 18. června, již budou moci obdivovat i krásu čela radnice.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: