aktualizováno 6. 4. 2006

Český Krumlov má schválený územní plán

Zastupitelé schválili nový územní plán města Č. Krumlov. Dokončit se ho podařilo až po devíti letech za současného vedení radnice a úřadu, přestože předchozí vedení slibovala územní plán urychleně změnit už od roku 1990.

Novým územním plánem byl nahrazen územní plán, který vznikl v roce 1987. Za tu dobu se radikálně změnily požadavky na rozvoj území města a potřeby jeho obyvatel. Jedním z důvodů dlouhého řešení územního plánu bylo ukončení spolupráce s projektantem územního plánu zpracovávaného v letech 1997 - 2001 kvůli nedodržení smluvních podmínek ze strany projektanta.

Ani schvalování územního plánu nebylo snadné. Současné právní předpisy totiž umožňují, aby dotčený orgán státní správy mohl v průběhu pořizování územního plánu jakkoli a kdykoli měnit svá stanoviska. Tato skutečnost se negativně dotkla i Č. Krumlova, když ministerstvo kultury nečekaně 10. 3. 2006 zrušilo svůj souhlas s řešením návrhu ÚPO Č. Krumlov z 26. 9. 2005. Následkem toho nadřízený orgán územního plánování, tedy Krajský úřad Jihočeského kraje, nemohl vydat své stanovisko k tomuto návrhu a městský úřad předložit návrh ÚP zastupitelům. Po řadě jednání bylo dosaženo dohody s ministerstvem, tzn. jeho souhlasu s řešením ÚPO za podmínky zrušení využití bývalého zahradnictví za zámeckou zahradou jako rezervy pro případné vymístění otáčivého hlediště. Lokalita je nyní využitelná jako krajinná zóna přírodní. Do zámeckého parku bylo doplněno využití pro přírodní scénu s otáčivým hledištěm. Ke změně názorů dotčených orgánů státní správy od 1. ledna 2007 už nebude docházet, neboť začne platit nový stavební zákon, podle něhož už budou dotčené orgány státní správy vázány svými předchozími stanovisky.

Schválený územní plán Č. Krumlova umožňuje rozvoj území města odpovídající současným podmínkám, požadavkům a potřebám. Například díky novým plochám pro bydlení bude moci mnoho občanů začít řešit svou bytovou otázku. Novými lokalitami pro bydlení v rodinných domech jsou např. pole za areálem Služeb města, sad za bývalou MŠ ve Spolí - tzv. Třešňovka, zahrádky nad fotbalovým stadionem, zahrádky podél ulice Na Svahu. Dokumentace řeší zcela nové využití areálu bývalých kasáren pro potřeby obyvatel města, kde se nacházejí plochy pro bydlení v rodinných i v bytových domech, plochy občanské vybavenosti a zeleně atd. Nové využití dostaly také bývalé průmyslové areály Jitony či Liry pod Trojicí, kde je plánována občanská vybavenost s důrazem na služby a zařízení pro sport a relaxaci.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: