aktualizováno 29. 1. 2019

Výměna havarijní střešní krytiny na lávce Rechle - etapa 1

aktualizováno 1. 1. 2020

Logo MKČR

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Ministerstva kultury ČR.

O projektu

Název projektu: Most ev. č. CK-011 Rechle - výměna havarijní střešní krytiny
Poskytovatel podpory: Ministerstvo kultury České republiky / Program Regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Nové Spolí, Český Krumlov
Termín realizace stavebních prací projektu: 10/2019
Zhotovitel stavby: Pokrývačství Bušta spol. s r.o., IČ: 25178709
Stav projektu: projekt ukončen
Celkové výdaje projektu: 587 256,32 Kč vč. DPH z toho dotace: 150 000 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu jsou udržovací práce na lávce, která je památkově chráněná. Nová střešní krytina bude provedena ze stejného materiálu, ve stejné velikosti i profilaci. Nová šindelová střešní krytina bude kladena dle stávající střešní krytiny. Obnovou se tak zlepší stavebně technický stav památky, zachová se její autentický vnější vzhled a architektonický výraz.

V roce 2019 byla realizována 1. část projektu.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov