aktualizováno 25. 11. 2020

Vystavování zboží a nabídka služeb

V městské památkové rezervaci a na místech uvedených v zákresu, který tvoří přílohu č. 1 Tržního řádu, lze prodávat zboží, poskytovat služby, nabízet služby (čl. 2, bod 9) a nabízet zboží (čl.2, bod 10) (formou umístění zboží, nebo vyobrazením nabízeného zboží a služeb položením, zavěšením nebo jiným upevněním přímo na zeď domu, vchodové dveře, okenice, dveřnice atd.) mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím pouze se souhlasem města Český Krumlov.

Zbožím je myšleno jakékoliv zboží, které je vystavováno mimo provozovnu k tomu účelu určenou kolaudačním rozhodnutím a dále také služba nabízená mimo provozovnu k tomu účelu určenou kolaudačním rozhodnutím, ať již samotné fyzicky vystavené anebo vystavené prostřednictvím fotografie zboží. Službou jsou zde myšleny i fotografie zobrazující pokoje a další prostory uvnitř provozovny (recepce, bar, terasa apod.), nabízející fakultativní výlety, zájezdy, pronájem sportovního zařízení apod. a také služba, že v provozovně jsou přijímány platební karty určitého typu a je poskytováno internetové připojení (dále jen „Zboží“).

Žádost o vydání souhlasu se podává na odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově. K žádosti o vydání souhlasu se z titulu svých pravomocí vyjadřují Odbor památkové péče a Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu v Českém Krumlově.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Borovka Zdeněk
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent TAXI, zábory, tržní řád
E-mail:
Telefon: 380 766 507
Sládek Jan, Ing.
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jan.sladek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 500

Provozovatel s provozovnou v městské památkové rezervaci a na místech uvedených v zákresu, který tvoří přílohu č. 1 Tržního řádu, který hodlá nabízet služby a vystavovat zboží směrem do veřejného prostoru.

Součástí žádosti je specifikace předmětu žádosti a jeho vizualizace včetně popisu rozměrů, materiálového provedení, umístění, barevnosti, světelných vlastností atd.

Nejsou vyžadovány.

Nejsou stanoveny, nejedná se o správní řízení.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov