aktualizováno 10. 12. 2020

Úřední deska MÚ Český Krumlov - informace o dokumentu


Detail vyvěšení

Oblast
Kategorie Odbor dopravy a silničního hospodářství
Název Výzva k odstranění nepovolených reklamních zařízení: odstavené vozidlo na pozemku 1325/1 k.ú. Český
Značka MUCK 63075/2021/ODSH/Sl
Původce Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Adresát Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, IČ:00245836 Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov - Horní Brána, Czech Republic
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

2021-63067.pdf (1.4 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městský úřad Český Krumlov

Zveřejněno od 18.11.2021
Má být vyvěšeno do 20.12.2021
Doručeno/Sejmuto 20.12.2021

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 18.11.2021 14:17
Do 20.12.2021 16:20

Kompletní obsah úřední desky zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov