aktualizováno 10. 12. 2020

Úřední deska MÚ Český Krumlov - informace o dokumentu


Detail vyvěšení

Oblast
Kategorie Veřejnoprávní smlouvy - dotace
Název Smlouva o bezúplatném převodu samostatného movitého majetku Základní škole Č. Krumlov, Plešivec 249
Značka MUCK 56430/2020/OŠSPD/Hla Úřední deska 2020
Původce Mesto Cesky Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Adresát Město Český Krumlov náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Stav Vyvěšeno

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městský úřad Český Krumlov

Zveřejněno od 10.11.2020
Má být vyvěšeno do 28.11.2023
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 10.11.2020 07:32
Do

Kompletní obsah úřední desky zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov