aktualizováno 10. 12. 2020

Úřední deska MÚ Český Krumlov - informace o dokumentu


Detail vyvěšení

Oblast
Kategorie Veřejnoprávní smlouvy - dotace
Název Poskytnutí neinvestiční dotace Centru pro pomoc dětem a mládži o.p.s. na pokrytí ztráty z roku 2019
Značka MUCK 45681/2020/OŠSPD/Hla Úřední deska 2020
Původce Město Český Krumlov Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Adresát Město Český Krumlov, IČ:00245836 náměstí Svornosti 1, 381 01 Český Krumlov
Stav Vyvěšeno

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Městský úřad Český Krumlov

Zveřejněno od 15.09.2020
Má být vyvěšeno do 15.09.2023
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 15.09.2020 14:42
Do

Kompletní obsah úřední desky zde

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov