aktualizováno 21. 11. 2020

TAXI

Získání průkazu řidiče taxi, zapsání vozidla taxi do evidence, vyřazení vozidla taxi z evidence.

Odbor dopravy a silničního hospodářství, Oddělení silničního hospodářství, Kaplická 439.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Borovka Zdeněk
Odbor / oddělení: ODSH
Funkce: referent TAXI, zábory, tržní řád
E-mail:
Telefon: 380 766 507

Uchazeči o oprávnění řidiče taxi a řidiči vozidel taxi, majitelé a provozovatelé firem provozujících taxislužbu.

Řidiči

  • občanský průkaz
  • 1 ks fotografie shodné s fotografií na občanský průkaz

Zapsání vozidla

  • technický průkaz vozidla
  • doklad k taxametru (pokud je jím vozidlo vybaveno)

Vyřazení vozidla

  • žádost

  • Průkaz řidiče taxi - 500 Kč
  • Zapsání vozidla - 500 Kč

30 dnů

  • Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě
  • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov