aktualizováno 9. 11. 2020

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou - O2 série BB

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou - O2 série BB je vydáváno dle zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., § 67, odst. 3 osobě, která je držitelem průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, vlastní řidičské oprávnění a má trvalé bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

Označení O2 série BB smí být používáno pouze na vozidle, které je řízeno osobou, jež splňuje výše uvedené podmínky.

Další informace viz Poučení o užívání speciálního označení vozidel O2.

Agendu vyřizuje na Městském úřadě v Českém Krumlově Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociálních služeb a prevence, Kaplická 439.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Šestáková Andrea, Mgr.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: sociální kurátor
E-mail: andrea.sestakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 404

Držitel průkazu osoby se zdravotním postižením typu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou, který vlastní řidičské oprávnění a má trvalé bydliště ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov.

  • Občanský průkaz
  • Průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP
  • Rozhodnutí ÚP o přiznání průkazu ZTP z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou
  • Platné řidičské oprávnění

Za vystavení zvláštního označení vozidla není vyžadován správní poplatek.

Žádost o vystavení označení vozidla se vyřizuje za předpokladu splnění výše uvedených podmínek bezodkladně.

Označení vozidla se vystavuje proti podpisu Protokolu ve věci vydání zvláštního označení motorového vozidla – O2 série BB, který je žadateli předložen při převzetí.

Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou - O2 série BB je vydáváno dle zákona o silničním provozu 361/2000 Sb., § 67, odst. 3.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov