Ověřování listin (kopie a opisu), ověření pravosti podpisu

aktualizováno 05.01.2012

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace). Vidimací ani legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů na listině ani jejich soulad s právními předpisy. 

Osobně:

  1. na Městském úřadě Český Krumlov, Kaplická 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, budova B, 1. patro - Odbor obecní živnostenský úřad.
  2. V budově radnice na náměstí Svornosti 1, 1. patro - Matrika městského úřadu

Pro agendu je možné si předem rezervovat termín prostřednictvím rezervačního systému.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Filipová Václava, Mgr.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: vaclava.filipova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 310
Hálová Jarmila, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jarmila.halova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 904
Sobol David, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: david.sobol@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 901
Španillerová Jaroslava
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: jaroslava.spanillerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 322

Fyzické osoby, podnikající fyzické osoby a právnické osoby.

Legalizace - ověření pravosti podpisu
Pro ověření pravosti podpisu se musí osoba, o jejíž podpis jde, osobně dostavit a předložit listiny, na níž má být legalizován podpis.

Vidimace - ověření shody opisu nebo kopie s listinou
Pro ověření shody opisu nebo kopie s listinou je nutná osobní návštěva a předložení vidimované listiny (kopie, opis) a listiny z níž byla pořízena (originál dokumentu).

Legalizace - ověření pravosti podpisu
Žadatel o legalizaci je povinen předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní doklad nebo průkaz vystavený cizineckou policií ČR) a dále pouze občan ČR může též předložit i řidičský průkaz.

Vidimace - ověření shody opisu nebo kopie s listinou
Pro ověření shody opisu nebo kopie s listinou je nutné předložení vidimované listiny (kopie, opis) a listiny z níž byla pořízena (originál dokumentu).

Správní poplatek: 30 Kč - za legalizaci každého podpisu na listině

Správní poplatek: 30 Kč - za vidimaci každé stránky vidimované listiny

Vyřizuje se na počkání.

  • zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů
  • vyhláška č. 36/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov