aktualizováno 7. 9. 2021

Odbor vnitřních věcí (OVV)

aktualizováno 31. 8. 2020

Odbor vnitřních věcí zajišťuje na úseku krizového řízení připravenost na mimořádné události a ochranu obyvatelstva, řešení krizových situací, ochranu před povodněmi, požární ochranu, bezpečnost práce a ochranu utajovaných skutečností. Podrobné informace o krizovém řízení jsou uvedeny na samostatné stránce zde.

V oddělení správních činností vykonává státní správu v základním rozsahu přenesené působnosti obecního úřadu (matrika, příprava voleb, občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, apod.)

V oddělení vnitřní správy zajišťuje činnost úseku podatelny, provozu a hospodářské správy a ostatních činností. 

Náplň práce Odboru vnitřních věcí je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Jaroslava Samková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Benda Petr
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: správce budov
E-mail: petr.benda@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 215
Bláhová Dagmar, Ing.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: hospodářka
E-mail: dagmar.blahova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 209
Blažková Ludmila
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: podatelna - informace
E-mail: ludmila.blazkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 210
Čermáková Anna
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: anna.cermakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Čurda Slavomír
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent krizového řízení
E-mail: slavomir.curda@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 222
Filipová Václava, Mgr.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: vaclava.filipova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 310
Hrušková Eva
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: eva.hruskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 206
Klementová Ivana, Ing.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent evidence obyvatel
E-mail: ivana.klementova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 203
Krbec Tomáš
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: správce budov
E-mail: tomas.krbec@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 215
Maříková Michaela
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: referent občanských průkazů a cestovních pasů
E-mail: michaela.marikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 205
Richterová Jana
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: podatelna - informace
E-mail: jana.richterova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 111
Samková Jaroslava, Mgr.
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jaroslava.samkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 200
Španillerová Jaroslava
Odbor / oddělení: OVV
Funkce: matrikářka
E-mail: jaroslava.spanillerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 322
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov