aktualizováno 2. 12. 2020

Odbor správní (OS)

 aktualizováno 8. 7. 2020

Odbor správní projednává přestupky podle zákona o přestupcích, například přestupky proti občanskému soužití, proti majetku, proti veřejnému pořádku a další přestupky. Dále pak ve správním řízení projednává přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, projednává přestupky o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, projednává přestupky a správní delikty ve věci provozu vozidel na pozemních komunikacích, projednává přestupky a správní delikty na  pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Rozhoduje o upuštění od výkonu sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. Vede správní řízení o zadrženém řidičském průkazu. 

Náplň práce Odboru správního je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Augustinová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: stepanka.augustinova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 216
Bláhová Jitka, Mgr.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: jitka.blahova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 213
Černík Viktor, Bc.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: viktor.cernik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 503
Fošum Tomáš
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: tomas.fosum@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 504
Hronková Linda, Mgr.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: linda.hronkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 214
Rusňáková Monika, Mgr.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: monika.rusnakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 212
Schinková Tereza
Odbor / oddělení: OS
Funkce: administrativní pracovnice
E-mail: tereza.schinkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 204
Trhlín Milan
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: milan.trhlin@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 520
Valiček Jiří, Bc.
Odbor / oddělení: OS
Funkce: referent státní správy a samosprávy
E-mail: jiri.valicek@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 515
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov