aktualizováno 8. 2. 2021

Odbor školství, sportu a péče o dítě (OŠSPD)

Mateřská škola T. G. Masaryka obnovuje od 19. 4. 2021 provoz

Mateřská škola T. G. Masaryka obnovuje od pondělí 19. 4. 2021 provoz pro předškolní děti. Důvodem jejího uzavření byla karanténa zaměstnanců.

 

Informace o zápisech do MŠ


Vzhledem k pokračující vážné epidemiologické situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy do mateřských škol v Českém Krumlově bez osobní přítomnosti dítěte a zákonného zástupce v MŠ (doporučeným dopisem, osobně – vhozením obálky do poštovní schránky, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).

Příjem žádostí o přijetí do mateřské školy bude probíhat od d 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 do 15:00 hodin.

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace žádáme zákonné zástupce, aby přednostně využili formulářů zveřejněných na webu vybrané mateřské školy.

Děkujeme za pochopení.

 

Informace o zápisech do ZŠ

aktualizováno 24. 3. 2020

Vzhledem k vážné aktuální epidemické situaci a v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády ze dne 26. února 2021 k ochraně obyvatelstva před koronavirem a onemocněním COVID-19 proběhnou zápisy k povinné školní docházce v souladu s právními předpisy pouze distanční formou.

Zápisy do prvních tříd v Českém Krumlově budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole a podání přihlášky bude provedeno bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (doporučeným dopisem, osobně – vhozením obálky do poštovní schránky, datovou schránkou nebo e-mailem s elektronickým podpisem).

Příjem žádostí o přijetí k povinné školní docházce základními školami bude probíhat od 1. 4. 2021 do 10. 4. 2021 nejpozději do 17.00 hodin. Zákonní zástupci dětí žijících trvale v Českém Krumlově již dostali do poštovních schránek žádost o přijetí žáka do 1. ročníku a další potřebnou dokumentaci.

K vyplnění a odevzdání požadované dokumentace žádáme zákonné zástupce, aby přednostně využili formulářů zveřejněných na webu vybrané základní školy, lze však využít i univerzálních přiložených formulářů, které obdrželi rodiče poštou.

Podrobnější informace pro rodiče jsou dostupné zde.

 

Obecně závazná vyhláška 4/2016, kterou se mění a doplňuje OZV 1/2015 o stanovení školských obvodů spádových základních škol v Českém Krumlově

Obecně závazná vyhláška 5/2016, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Českém Krumlově

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Šolcová Romana, Ing.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414

 

Termíny provozu mateřských škol o letních prázdninách

Termíny provozu mateřských škol o letních prázdninách

Prázdninový provoz mateřských škol bude probíhat ve stejném režimu, který byl nastaven v roce 2020 tzn., ve čtrnáctidenních cyklech. Loňské prázdniny byly vyhodnoceny OŠSPD a ředitelkami mateřských škol s ohledem na rodiče, ale i na samotné pedagogické pracovnice jako dobré řešení. Tak, aby rodiče mohli děti do školy umístit, ale také z důvodu umožnění pedagogům alespoň částečného čerpání zákonné dovolené v rozsahu 40 dnů za kalendářní rok a taktéž je nutno provést práce související s běžnou údržbou škol.

Děkujeme předem rodičům za vstřícnost a pochopení.

 

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu

Oddělení školství, tělovýchovy a sportu zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí mateřských škol, základních škol, organizační složky Centra Kamínek, který má dvě sociální služby - azylový dům pro matky s dětmi a dům na půl cesty.

Dále odbor zabezpečuje v oblasti školství činnosti související s povinnostmi obce s rozšířenou působností pro správní úřad Městský úřad Český Krumlov, zabezpečuje činnost Komise pro sport a tělovýchovu a Komise pro školství a vzdělávání, spolupracuje se společnostmi založenými městem, jimiž jsou PRO-SPORT ČK o.p.s., Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o. p. s.

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Sociálně-právní ochranou dětí se rozumí zejména ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu, ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění, působení směřujících k obnovení narušených funkcí rodiny. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zajišťuje preventivní a poradenskou činnost, kolizní opatrovnictví při soudních jednáních, spolupracuje se státními orgány, školami, školskými a zdravotnickými zařízeními a zdravotnickými zařízeními aj. Oddělení sociálně-právní ochrany dětí zprostředkovává náhradní rodinnou péči (osvojení a pěstounská péče).  Kurátoři pro děti a mládež jednají s dítětem a rodiči při jeho závadovém chování, zprostředkovávají souhlasné preventivní diagnostické pobyty. Dále má v náplni práce také přípravu a zpracování podkladů pro jednání Komise pro sociálně-právní ochranu dětí.

Komise pro sociálně-právní ochranu dětí

Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce Komisi pro sociálně-právní ochranu dětí.
Náplň činnosti komise pro sociálně-právní ochranu dětí je stanovena zákonem č. 359/1999 Sb. (§ 38), o sociálně-právní ochraně dětí. Více informací o sociálně-právní ochraně dětí na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky.

V Českém Krumlově funguje komise od 8. března 2004.
Členy komise jsou: Mgr. Halka Jánová, Mgr. Jakub Průcha, Mgr. Zdeňka Kráková, Radek Růžička, Mgr. Ingrid Jílková

Náplň práce Odboru školství, sportu a péče o dítě je detailněji uvedena v Organizačním řádu Městského úřadu Český Krumlov, který je dostupný zde.

Vedoucí odboru: Zdeňka Kráková

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Böhmová Michaela, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: michaela.bohmova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 416
Hlavenková Vladimíra, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: vladimira.hlavenkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 413
Kalkušová Eva
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
E-mail: eva.kalkusova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 419
Kráková Zdeňka, Mgr.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: zdenka.krakova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 420
Kůzlová Simona, Bc. DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: simona.kuzlova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 415
Lavičková Lenka, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lenka.lavickova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 421
Petříková Karolína, Mgr.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: karolina.petrikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 422
Škampová Jana, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: jana.skampova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 425
Směšná Alena, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: alena.smesna@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 427
Šolcová Romana, Ing.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414
Soustružníková Lucie, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: lucie.soustruznikova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 417
Stanková Veronika, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: veronika.stankova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 418
Vagnerová Gabriela, DiS.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: kurátorka pro mládež
E-mail: gabriela.vagnerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 426
Vochozková Dominika, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: dominika.vochozkova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 431
Zahradník Daniel, Bc.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: sociální pracovník
E-mail: daniel.zahradnik@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 429

Školství

Sport

OSPOD

Standardy kvality sociálně-právní ochrany:

Volná pracovní místa - město Vodňany

Rada města Vodňany schválila dne 12. 3. 2021 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

  1. Základní školy a Gymnázia Vodňany
  2. Středního odborného učiliště služeb Vodňany, Zeyerovy sady 43/II

Uzávěrka přihlášek do konkurzních řízení je 9. 4. 2021.

Více informací je k dispozici:

 

 

Volná pracovní místa - krajské organizace

Rada Jihočeského kraje schválila dne 18. 2. 2021 vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

  1. Dětského domova, Základní školy a Školní jídelny, Sídliště Míru 40,
  2. Střední školy rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táborská 688,
  3. Základní umělecká škola, Sezimovo Ústí, Nerudova 648,
  4. Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111.

Uzávěrka přihlášek do konkurzních řízení je 12. 4. 2021 v 13:00 hodin.

Více informací je k dispozici: Vyhlášení konkursních řízeníPřihláška ke konkurznímu řízení

 

 

 

 

 

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov