aktualizováno 21. 4. 2021

Zemřel dlouholetý dobrovolný hasič Pavel Jungwirth

S lítostí jsme přijali zprávu, že 19. dubna 2021 zemřel ve věku nedožitých 66 let pan Pavel Jungwirth. Byl dlouholetým členem českokrumlovského Sboru dobrovolných hasičů, který také před lety vedl jako starosta, rovněž byl členem zásahové jednotky dobrovolných hasičů města Český Krumlov. Mezi Krumlováky byl pan Jungwirth dobře znám, působil jako rozhodčí požárního sportu, spoluorganizoval hasičskou soutěž O pohár města Český Krumlov, zajišťoval hasičský dozor na kulturních akcích města a v neposlední řadě vedl kroužek mladých požárníků. Čest jeho památce!

Pavel Jungwirth

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov