aktualizováno 13. 5. 2021

Památkově chráněný most ve Starých Dobrkovicích čeká generální rekonstrukce

Do konce října potrvá rekonstrukce kamenného mostu přes koryto říčky Polečnice ve Starých Dobrkovicích. Most z poloviny 19. století je postaven na původní hlavní silnici z Českého Krumlova do Kájova a díky své architektonické kvalitě je zařazen mezi kulturní památky.

Při pravidelných prohlídkách se zjistily závady na mostu, dosud se proto opravila jeho spodní část – křídla mostu, zdivo kleneb a podpěr a opevnění toku pod mostem. Aktuálně je na řadě oprava horní stavby mostu a nosné konstrukce.

„Nosnou konstrukci tvoří stávající klenby z kamenného zdiva, kde se opraví místa s uvolněnými kameny, na rubové straně kleneb se doplní železobetonová výztužná deska. Vybudují se železobetonové přechodové desky, které zajistí pozvolný přechod z mostu na navazující cyklostezku, provedou se výkopové zemní práce na předmostích,“ vyjmenovává stavební práce starosta Dalibor Carda.

Stávající nepůvodní betonové římsy nahradí nové parapetní zdi z přírodního sbíraného kamene a žulových desek. Tyto nové zdi budou tvořit záchytný systém, a proto se může odstranit i stávající svodidlo na mostě. Doplní se i zábradlí, jež bude tvarem a provedením odpovídat zábradlí, které se nachází v historické části města.

Stavební práce uzavřou most od 17. května do 31.  října 2021 pro veškerý provoz. „Vzhledem k tomu, že se most nachází na frekventované pěší a cyklistické trase, bude náhradní trasa pro tyto uživatele vedena po přilehlé lávce a na ni navazujících místních komunikacích Kájova,“ uvádí starosta. Ojedinělá motorová doprava připadající na tuto komunikaci se nasměruje na objízdnou trasu po sousední silnici I/39.

Přestože místní část Staré Dobrkovice patří pod správní území obce Kájov, most je ve vlastnictví města Český Krumlov, jež je také investorem rekonstrukce, za kterou zaplatí tři a půl milionu korun. Práce bude provádět společnost K-BUILDING CB, a.s.

Kamenný klenutý tříobloukový most ve Starých Dobrkovicích je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Reprezentuje dynamičnost a technickou vyspělost, s jakou se tato část regionu rozvíjela v průběhu 19. století. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov