aktualizováno 19. 8. 2021

Dodržování rychlosti budou nově hlídat radary

Na dvou úsecích v Českém Krumlově budou do konce října naistalována zařízení pro měření rychlosti. Město tím reaguje na dlouhodobé překračování povolené rychlosti na silnicích, umístěním radarů chce zklidnit dopravu.

O pořízení radarů na měření rychlosti na silnicích uvažovalo vedení Českého Krumlova dlouhodobě. „Vycházíme z výsledků sledování rychlosti, kdy na páteřních silnicích ve městě neustále dochází k překračování maximální povolené rychlosti, a také z celkové dopravní koncepce, kdy klademe důraz na zklidnění dopravy a bezpečnost všech účastníků provozu,“ uvádí místostarosta Josef Hermann

Výsledky monitoringu měření rychlosti ve vybraných lokalitách mimo hlavní turistickou sezónu hovoří jasně. V průměru 35 % řidičů překročí nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h (v některých sledovaných úsecích i 40 km/h) a v průměru 7 % řidičů překročí i rychlost 60 km/h, a to i za situace, kdy jsou na překračování rychlosti upozorněni indikativním měřičem se zobrazením aktuální rychlosti měřeného vozidla.

„Pro měření rychlosti metodou úsekového měření jsme proto zvolili dvě kritická místa. Na silnici I/39 v ulici Chvalšinská, přibližně v úseku od parkoviště u Jelení zahrady po čerpací stanici Mol a na silnici II/160 v Objížďkové ulici, přibližně v úseku od křižovatky s ulicí Křížovou po křižovatku s ulicemi Tavírna a Pod Sv. Duchem,“ popisuje místostarosta. Měření bude probíhat v obou směrech jízdy a řidiči na ně budou včas upozorněni dopravním značením.

Měřící zařízení bude mít město v pronájmu. „Tato varianta provozu se u měst obdobné velikosti vyskytuje poměrně často, protože umožňuje pořízení systému jako celku s minimálními vstupními náklady na straně města. Kromě očekávaného pozitivního dopadu do bezpečnosti a plynulosti provozu je cílem, aby v ekonomické rovině mohlo být město při provádění měření a řešení přestupků ekonomicky soběstačné a mohlo tak realizovat měření bez ekonomické ztráty,“ vysvětluje místostarosta.

V současnosti byl prostřednictvím veřejné zakázky vybrán dodavatel celého systému, instalace radarů by měla proběhnout do konce října.

Měření úsekové rychlosti je v ČR velmi rozšířená technologie měření rychlosti stacionárními měřícími zařízeními. Systém se skládá výhradně z kamerového systému a výpočetní části. Tato technologie měření, založená na zachycení vozidla na vjezdu, detekci téhož vozidla na výjezdu a vyhodnocení rychlosti vozidla na základě známé délky měřeného úseku a časů detekce, se nejvíce uplatní v místech, kde je potřeba zajistit dodržování nejvyšší dovolené rychlosti v delším úseku komunikace. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov