aktualizováno 2. 8. 2021

Řekněte nám, kde ve městě chcete lavičky a koše

Pro optimalizaci rozmístění městského mobiliáře, která bude odpovídat skutečným potřebám uživatelů, sbíráme smysluplné náměty na lavičky, koše na odpadky, psí koše, kolostavy apod. Máte námět na přidání nebo naopak odstranění stávajícího městského mobiliáře na území města? Dejte nám o tom vědět!

Připravili jsme online dotazník, kde na mapě vyberete místo, kam chcete mobiliář umístit, nebo naopak odstranit a je to!

Náměty budeme průběžně vyhodnocovat a zapracovávat, není ovšem možné garantovat, že každý nápad bude realizován.

Náměty na separační odpadové nádoby nebo kontejnery nejsou obsahem tohoto dotazníkového šetření. Pro opravy stávajícího mobiliáře použijte aplikaci Hlášení závad – Dej tip.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov