aktualizováno 29. 4. 2021

Základní škola Za Nádražím bude mít bezbariérový přístup. Zmodernizují se i odborné učebny

Vybudování bezbariérového přístupu a vybavení odborných učeben fyziky a biologie se chystá na Základní škole Za Nádražím v Českém Krumlově. Stavební úpravy školy a zařízení učeben novým nábytkem a školními výukovými pomůckami proběhne o letních prázdninách. Na modernizaci získalo město dotaci ve výši osmi milionů korun.

Český Krumlov uspěl s žádostí o dotaci z IROP na realizaci bezbariérového přístupu a modernizaci odborných učeben fyziky a biologie Základní školy Za Nádražím. Bezbariérovému přístupu se uzpůsobí vybrané vstupy do školy, vybraná sociální zařízení na prvním i druhém stupni, a v budově druhého stupně bude umístěna do prostoru mezi schodiště výtahová plošina, aby byly bezbariérově přístupné právě odborné učebny.

„Učebny fyziky a biologie budou stavebně upraveny, tak aby vyhovovaly novodobým tendencím ve vzdělávání. Vybaví se nejen novým nábytkem, ale také školními výukovými pomůckami jako je senzor počasí s anemometrem, senzor magnetického pole, senzor proudu, senzor zvuku, modulární elektro stavebnice a mnohými dalšími nástroji,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Navíc budou v obou učebnách namísto dataprojektorů a pláten umístěny tzv. interaktivní dotykové obrazovky, které fungují obdobně jako tablet a rozšíří tak možnosti výuky obou dotčených předmětů o mnoho nových funkcí a zpříjemní tak výuku nejen žákům, ale i učitelům.

Na nové vybavení odborných učeben fyziky a biologie se žáci druhého stupně základní školy Za Nádražím mohou těšit již v novém školním roce. 

Celkové náklady se pohybují kolem deseti milionů korun, dotační prostředky pokryjí necelých osm milionů korun, zbytek finančních prostředků bude dofinancován z vlastních zdrojů města. 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov