aktualizováno 27. 4. 2021

Zemřela Věra Pazderková

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu o úmrtí paní Věry Pazderkové, emeritní ředitelky knihovny v Českém Krumlově, jež nás opustila 24. dubna 2021 ve věku 90 let.

Věra Pazderková vystudovala obor knihovnictví na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 1951 do roku 1953 pracovala v Krajské knihovně v Českých Budějovicích jako knihovnice pojízdné knihovny (bibliobusu). Jejím úkolem bylo poskytovat knihovnické služby občanům mnoha národností poválečného pohraničí na Českokrumlovsku. Od roku 1954 do 1974 byla ředitelkou Okresní knihovny v Českém Krumlově.

Roku 1974 byla z politických důvodů odvolána z funkce a až do odchodu do důchodu v roce 1986 pracovala na oddělení pro děti českokrumlovské knihovny.

Jako aktivní seniorka psala články do regionálního tisku o zajímavých osobnostech regionu a vzpomínkách na poválečné knihovnictví. Napsala také knihu 90 let české knihovny v Českém Krumlově.

Paní Pazderková byla také známá a oblíbená turistická průvodkyně Klubu českých turistů START. Dlouhodobě se také věnovala vodní turistice a výchově mládeže.

Za celoživotní práci získala ocenění Cena města Český Krumlov za rok 2010.

Námět na pamětní desky, které město v současné době připravuje, vzešel z její prohlídky města po stopách umělců žijících a tvořících v Českém Krumlově.

Čest památce této vzácné dámy.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov