aktualizováno 7. 5. 2021

Český Krumlov to s řešením klimatické změny myslí vážně

Město Český Krumlov se připojilo k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima, nejrozsáhlejší světové iniciativě v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí čítající přes deset tisíc členů z 61 zemí, v nichž bydlí přes 332 milionů lidí. Tuto iniciativu spustila v roce 2008 Evropská komise s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly plnit či dokonce překračovat klimatické a energetické cíle Evropské unie.

V důsledku růstu koncentrace skleníkových plynů v zemské atmosféře lidstvo čelí v posledních dekádách zvýšenému výskytu extrémních projevů počasí. Průměrné roční teploty vzduchu se zvyšují, mění se rozložení srážek v čase a významně roste počet dnů bezesrážkového období. Vědci přesvědčivě dokázali, že podnebí se opravdu mění a že člověk k této změně bezesporu přispívá.

Pakt starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima (Covenant of Mayors for Climate & Energy) je nejrozsáhlejší světovou iniciativou v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí, která vznikla krátce po přijetí tzv. klimaticko-energetického balíčku v roce 2008, s cílem spojit místní samosprávy, které se dobrovolně zavázaly ke zvýšení energetické účinnosti a používání obnovitelných zdrojů energie zejména v oblasti budov, dopravy a veřejného osvětlení, a realizaci vhodných adaptačních opatření na území, jež spravují.

„Uvědomujeme si závažnost dané situace a chceme řešit klimatickou změnu se vší potřebnou naléhavostí. Rozhodli jsme se připojit k Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii a klima a tím deklarovat, že přistupujeme ke klimatické změně aktivně,“ uvádí starosta Dalibor Carda.

Město se přistoupením k Paktu připojuje k plánu urychlit do roku 2050 dekarbonizaci svého území, přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům změny klimatu a umožnit svým občanům přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii. Účast v Paktu je bezplatná, naproti tomu město získá možnost sdílet dobrou praxi s ostatními signatáři, propagace svých aktivit a metodickou podporu či dotační poradenství ze strany kanceláře Paktu.

Prvním krokem města pro naplňování závazků Paktu bude zpracování Akčního plánu pro udržitelnou energii a klima (anglická zkratka SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan). Hlavní součástí SECAP je stanovení cíle města pro snižování emisí CO2 do roku 2030 v souladu s evropskými a národními cíli a analýza a návrh konkrétních opatření, která město k tomuto cíli dovedou. Ačkoliv je SECAP zaměřený v první řadě na opatření vedoucí k úspoře emisí skleníkových plynů, obsahuje rovněž adaptační opatření na dopady změny klimatu od posilování odolnosti infrastruktury po účelnější nakládání s vodou.

„Samozřejmě samotný dokument ještě nic nezlepší, ale je to první důležitý krok. Město si udělá jasnou představu o svých cílech a strategii a o tom, jak jich konkrétně a systematicky dosáhnout. Bude moci dlouhodobě sledovat, vykazovat a porovnávat své výsledky a srozumitelně je komunikovat s veřejností. V neposlední řadě se nám otevřou nové dotační možnosti k financování našich záměrů,“ dodává starosta.

Další informace o projektu jsou k dispozici na www.ckrumlov.cz/projekty.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov