aktualizováno 22. 1. 2014

Tísňová volání na složky IZS

aktualizováno 20. 1. 2014

Aby se k vám pomoc dostala co nejdříve, je důležité volat na složku, která má k dané mimořádné události nejblíže!

Tísňové linky jsou provozovány celodenně, jsou bezplatné a lze na ně volat i z mobilního telefonu bez kreditu a SIM karty.

 

Kdy volat hasiče?
Požár, výbuch, živelná pohroma, únik nebezpečných látek, technické havárie, vyprošťování osob apod. - tedy všude tam kde je potřeba provádět záchranné a likvidační práce (hašení, vyprošťování, odstraňování nebezpečí apod.). Hasičský záchranný sbor ČR koordinuje postup při provádění záchranných a likvidačních prací.

Linku 150 provozují Krajská operační a informační střediska Hasičského záchranného sboru České republiky (KOPIS). Pokud vytočíte linku 150, budete spojeni na nejbližší KOPIS. Dovoláte se, i když linka bude obsazena, Váš hovor bude přesměrován na volného operátora jiného KOPIS, který Vám pomůže. Operátoři KOPIS v případě potřeby ihned kontaktují a vyžádají pomoc ostatních složek IZS.

Pokud si nejste jisti, jakou linku tísňového volání vytočit, doporučujeme vytočit linku 150!

Kdy volat záchrannou službu?
Náhlé ohrožení života a zdraví osob.

Kdy volat státní policii?
Krádež, násilí, nález mrtvé osoby, závažná dopravní nehoda, nález podezřelého předmětu (nevybuchlá munice...), apod.

Kdy volat linku 112?
V případě závažné mimořádné události, potřebujete-li pomoc více složek. Operátoři hovoří běžnými světovými jazyky.  

  • Jednotné evropské číslo tísňového volání - 112 je zavedeno ve všech členských státech EU včetně ČR.
  • V ČR je tísňová linka 112 svedena k Hasičskému záchrannému sboru ČR do „telefonních center tísňového volání 112". Tato technologie propojuje základní složky integrovaného záchranného systému.
  • Operátoři obsluhující linku 112 v ČR jsou schopni odbavovat tísňové hovory nejen v češtině, ale i angličtině a němčině.
  • V zahraničí je při volání na linku 112 nutno znát alespoň základní pojmy v angličtině.

Kdy volat městskou policii?
Vandalismus, drobná kriminalita, špatné parkování ohrožující bezpečnost, rušení nočního klidu apod.

Nahlásit co se stalo - popsat druh a rozsah vzniklé události.

Přiblížit kde se událost stala - doplnit adresu a popis místa.

Uvést kdo volá - oznámit celé své jméno a telefonní číslo.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov