aktualizováno 6. 12. 2020

Živnostenské podnikání

aktualizováno 05.01.2012

Vedení evidence zemědělských podnikatelů podnikajících podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění, a vydávání osvědčení o zápisu do této evidence.

  1. Osobně: Městský úřad Český Krumlov, Kaplická 439, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov, budova B, 1. patro;
  2. popř. bez osobní účasti: korespondenčně poštou, podáním datovou zprávou na IDDS: 64pbvxc

Pro agendu je možné si předem rezervovat termín prostřednictvím rezervačního systému.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Hálová Jarmila, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jarmila.halova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 904
Hrbáčková Jana, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: jana.hrbackova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 905
Jirsová Markéta, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů
E-mail: marketa.jirsova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 906
Sobol David, Ing.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: david.sobol@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 901
Srbená Andrea, Bc.
Odbor / oddělení: OZU
Funkce: referent registru podnikatelů, Czech POINT
E-mail: andrea.srbena@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 902

Fyzické osoby, fyzické podnikající osoby a právnické osoby.

Doklad totožnosti, finanční prostředky na případný správní poplatek (hotovost nebo platební kartu).

  • Osvědčení o zápisu do evidence zemědělského podnikatele 1 000,- Kč
  • Změna údajů (neuvedených v základních registrech) v evidenci zemědělského podnikatele 100,- Kč.

Splňuje-li žadatel podmínky stanovené v § 2e zákona o zemědělství, obecní úřad obce s rozšířenou působností ho do 30 dnů ode dne podání žádosti zapíše do evidence zemědělského podnikatele a o zápisu mu vydá osvědčení.

  • zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění
  • zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov