aktualizováno 22. 1. 2014

Evakuace

Evakuace je organizované přemístění osob, zvířat nebo materiálu mimo ohrožené území, s cílem předejít ztrátám na životech a hmotných prostředcích. Součástí evakuace je zabezpečení nouzového přežití obyvatelstva (přechodné bydlení, nouzové zásobování apod.). Rozhodnutí o provedení evakuace vydávají místní krizové orgány (v případě nebezpečí z prodlení velitelem zásahu). Za zajištění a organizaci evakuace a následného nouzového přežití obyvatelstva odpovídá obec.

Situace, při nichž se předpokládá provedení evakuace:

 • při úniku nebezpečných látek do ovzduší (z okolí místa úniku a z prostoru po směru větru),
 • při požáru látek, které hořením uvolňují nebezpečné škodliviny (z okolí těchto objektů a z prostoru po směru větru),
 • při nebezpečí výbuchu (z okolí ohroženého účinky tlakové vlny),
 • při povodních a lokálních záplavách (z míst předpokládaného rozlivu vody),
 • při zvláštní povodni (z míst pod vodním dílem),
 • při požáru objektu nebo lesa (z míst ohrožených výbuchem).

 

 1. dodržet zásady opuštění domu či bytu,
 2. vzít s sebou evakuační zavazadlo,
 3. dostavit se do evakuačního střediska (i v případě že nebudu potřebovat další pomoc).

Jako evakuační zavazadlo poslouží např. batoh, cestovní taška nebo kufr. Zavazadlo označte svým jménem a adresou.

Evakuační zavazadlo obsahuje zejména:

 • Doklady a cennosti (doklady, peníze v hotovosti, platební karty, osobní a jiné důležité dokumenty.
 • Léky a hygiena (pravidelně užívané léky nebo zdravotní pomůcky, běžné hygienické potřeby, dezinfekce, termofor, toaletní papír).
 • Jídlo, nápoje, nádobí (pitná voda, trvanlivé dobře zabalené potraviny, hrnek, miska, příbor, otvírák na konzervy).
 • Oblečení a vybavení na spaní (spací pytel, náhradní oděv, obuv, větší šátek, karimatka, pláštěnka).
 • Přístroje, nástroje (mobilní telefon s nabíječkou, svítilna, zavírací nůž, izolepa, šití, psací potřeby, přenosné rádio, visací zámek, knihy...).

Osobní doklady - občanský průkaz a kartu pojištěnce, máte-li řidičský průkaz je dobré mít u sebe denně.

Důležité dokumenty - pas, rodné listy, oddací list, pojistné smlouvy, velký technický průkaz od motorových vozidel, vkladní knížky, cenné papíry, zdravotní doklady - očkovací průkaz a jiné lékařské zprávy, závěť, různé darovací a nabývací smlouvy, nájemní smlouvu, doklady o vzdělání a další litiny dle vašeho uvážení, je dobré mít pohromadě a uložené doma na jednom místě. U dokladů a listin, u nichž lze udělat ověřenou kopii, doporučujeme vytvořit jeden náhradní set a uschovat ho na důvěryhodném místě (v případě opakovaného ohrožení).

 • Uhaste otevřený oheň v toplidlech,
 • vypněte hlavní jistič elektrického proudu,
 • uzavřete přívod vody a plynu,
 • vložte dětem do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou,
 • kočky a psy vezměte s sebou, pokud možno v uzavřených schránkách,
 • ostatní domácí zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou,
 • ověřte, zda i sousedé vědí, že byla nařízena evakuace,
 • vezměte evakuační zavazadlo, zamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt všichni opustili a dostavte se do evakuačního střediska.

V případě, že v důsledku mimořádné události nebo krizové situace přijde větší počet občanů o své přístřeší, možnost bydlení i o své základní potřeby nutné k životu, bude organizováno jejich dočasné provizorní ubytování a zabezpečení (nouzové přežití obyvatelstva). To spočívá v:

 • umístění občanů v improvizovaných místech ubytování (školy, internáty, tělocvičny apod.),
 • zajištění stravování a dodávek pitné vody,
 • zajištění nejnutnějšího ošacení a obuvi,
 • zajištění lékařské péče, psychologické a duchovní pomoci,
 • v případě obyvatel, kteří neměli čas si připravit evakuační zavazadlo zajištění přikrývek, popř. jiného potřebného materiálu.

O místech improvizovaného ubytování bude rozhodnuto podle konkrétní situace a obyvatelé se o nich včas dozvědí od místních krizových orgánů, z SMS InfoKanálu Český Krumlov, od zasahujících složek či pověřených evakuačních týmů Městského úřadu Český Krumlov. Po příchodu do tohoto místa budou zaevidováni pracovníkem Městského úřadu Český Krumlov a následně ubytováni. Ve výhodě budou občané, kteří se dostaví s evakuačním zavazadlem.

Je nutné, aby se do evakuačního střediska dostavili všichni evakuovaní občané. I ti, kteří nevyužijí přechodného ubytování od města Český Krumlov. Tito občané se pouze zaevidují a nahlásí předpokládané místo přechodného pobytu.

V místě ubytování se občané budou:

 • řídit pokyny pracovníka Městského úřadu Český Krumlov,
 • řádně chovat,
 • dodržovat pravidla slušného soužití.

Po odeznění mimořádné události či krizové situace se budou podle možností vracet do svých domovů, nebo bude příslušnými orgány řešena jejich sociální situace.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov