aktualizováno 23. 8. 2021

Dotace na opravy památek z Programu regenerace

Odbor památkové péče v rámci administrace Programu regenerace připravuje každoroční aktualizaci programu formou průzkumu zájmu o přidělení příspěvku na rok 2022. Příspěvky státní podpory jsou poskytovány za účelem záchrany, zachování a zhodnocení památek.

Program je vypsaný pro opravu objektů zapsaných jako nemovitá kulturní památka a ležících na území Městské památkové rezervace Český Krumlov nebo na území Městské památkové zóny Český Krumlov – Plešivec.

Občané mohou v případě zájmu o zařazení opravy jejich domu do programu regenerace na rok 2022 vyplnit formulář Průzkum zájmu o přidělení finančních prostředků v Programu regenerace MPR a MPZ Český Krumlov na rok 2022. Tiskopis je možné vyzvednout také osobně na Odboru památkové péče, Kaplická 439, kde vám k programu ještě mohou být poskytnuty potřebné informace. Vyplněné tiskopisy je nutno odevzdat na podatelnu městského úřadu nejpozději do úterý 31. srpna 2021 do 14 hodin.

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Lepešková Johana
Odbor / oddělení: OPP
Funkce: referent památkové péče
E-mail: johana.lepeskova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 708
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov