aktualizováno 26. 2. 2021

COVID: Informace pro občany a podnikatele

V sobotu jednal v Krumlově krizový štáb. Dětská hřiště budou uzavřena

V sobotní podvečer zasedl k jednání Krizový štáb ORP Český Krumlov, na programu měl zejména uvedení nových vládních opatření do praxe. Od 1. března 2021 totiž vstupují v platnost přísnější nařízení, která mají pomoci zlepšit současnou pandemickou situaci. Více informací zde

Hlášení místního rozhlasu

Městský rozhlas 27. 2. a 28. 2. 2021 v 13.05 a 17.05 hodin přednese hlášení následujícího znění:
Vážení občané, vláda vyhlásila nový nouzový stav a přijala další omezující opatření. Od 1. března se zakazuje opouštět okres, v němž žijeme, výlety do přírody budou navíc možné pouze na území obce, v níž žijeme. Budou uzavřeny mateřské i základní školy. Zúží se okruh povolených obchodů a služeb. Respirátor nebo chirurgické roušky budou nově povinné na veřejnosti všude, bez ohledu na přítomnost dalších osob. Bližší informace získáte ze sdělovacích prostředků. Prosíme vás všechny, dodržujte opatření a přispějte tak k překonání této pandemie. Děkujeme vám.

Nová opatření proti šíření koronaviru platná od 1. března 2021

Vláda ČR stanovila od 1. března 2021 přísnější opatření, která mají zabránit šíření koronaviru. Od pondělí se uzavírají mateřské a základní školy, výrazně se zredukoval provoz obchodů (např. znovu budou uzavřeny prodejny s dětským oblečením a obuví), nově bude platit povinnost nosit všude v zastavěném území obce minimálně chirurgickou roušku či respirátor, a to bez ohledu na vzdálenost od dalších osob. Více informací zde

Životní situace s covidem

Aktuální opatření, provoz obchodů a služeb, covid v běžném životě apod. najdete na webu Ministerstva vnitra covid.gov.cz.

Kompenzace

Kompenzační programy pro zaměstnance, rodiny a podnikatele jsou k dispozici na https://covid.gov.cz/situace/kompenzace

 

Očkování, testování, protiepidemický systém

Informace k očkování, protiepidemickým opatřením, testování, statistiky a důležité kontakty najdete na webu Ministerstva zdravotnictví https://koronavirus.mzcr.cz/.

Centrální rezervační systém k očkování

https://registrace.mzcr.cz/

Nemocnice Český Krumlov

Informace o očkovacím místě, odběrovém místě pro testování atd. najdete na http://www.nemckr.cz/

Očkovací centrum ve sportovní hale

Českokrumlovské očkovací centrum zahájilo provoz 25. února 2021. Více informací je k dispozici zde

Pomoc seniorům při registraci k očkování

Tel. 1221 - bezplatná linka Ministerstva zdravotnictví

Tel. 800 100 450 - bezplatná linka Jihočeského kraje

Tel. 778 711 847 - linka Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Český Krumlov (pondělí–čtvrtek od 8.00 do 14.00 hodin, pátek od 8.00 do 12.00 hodin)

Pomoc seniorům s nákupy potravin a léků

Po dobu nouzového stavu opět nabízí město Český Krumlov pomoc potřebným s nákupy. Seniorům nad 65 let a osobám se zdravotním postižením zajistí nákup potravin, drogerie a léků a následně jejich rozvoz do místa bydliště. Službu rozvozu poskytne město zdarma, přičemž nákup si hradí klient sám. Více informací k dispozici zde

Mateřské a základní školy

Od 1. března 2021 budou mateřské a základní školy uzavřeny. 

Městský úřad Český Krumlov

Úřední hodiny od 1. března 2021

  •  pondělí 8.00 – 17.00 hodin
  •  středa   8.00 – 17.00 hodin
  •  pátek    8.00 – 12.00 hodin

Mimo tyto úřední hodiny lze vyřídit záležitosti pouze předem objednaných klientů, které si před vchodem do úřadu ve sjednaný čas vyzvedne příslušný pracovník.  Pro sjednání schůzky mohou klienti vyžít online objednávkový systém úřadu.

 

 

Živnostníci, podnikatelé a firmy se mohou obracet na Ministerstvo průmyslu a obchodu ve věci podpory podnikání v době koronavirové krize, nebo ohledně kompenzačních programů jednotlivých resortů, které lze pro živnost či podnikání využít.

Aktuální informace jsou k dispozici na webových stránkách https://1212.mpo.cz/, nebo je možné bezplatně zavolat na linku 1212, a to každý pracovní den od 8.00 do 16.00 hodin.

Kompenzace

Všechny kompenzační programy pro podnikatele jsou k dispozici na https://covid.gov.cz/situace/kompenzace.

Jihočeská hospodářská komora

Jihočeská hospodářská komora zajišťuje ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi pro své členy poradenský servis zdarma.

Podnikatelé mohou kontaktovat Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory v Českém Krumlově:

Kontakt: Helena Nekolová, e-mail: nekolova@jhk.cz; telefon: 608 572 251, denně k dispozici od 7.30 do 16.00 hodin.

Úřední hodiny jsou v době nouzového stavu omezeny: PO a ST: 7.30 – 16.00 hodin. Pro prvotní komunikaci spíše využijte telefonického nebo e-mailového kontaktu.

www.jhk.cz

Snížení nájemného za pronájem nemovitostí ve vlastnictví města v souvislosti s 2. vlnou covid-19

Město Český Krumlov v roce 2021 snižuje nájemné podnikatelům, živnostníkům a organizacím v městských nemovitostech, kteří jsou přímo postiženi vyhlášeným nouzovým stavem (od 5. 10. 2020 dosud) a s tím souvisejícími vládními opatřeními, a to o 25 % z roční výše nájemného.

Zároveň u všech nájemců, kterým byla poskytnuta sleva z nájemného v minulém roce v souvislosti s 1. vlnou covid-19, nebude město valorizovat nájemné o inflaci v roce 2021 a nájemné tak zůstane v původní výši roku 2020 před snížením.

Navíc je odložena splatnost nájemného za první pololetí 2021 pro všechny nájemce dotčené 2. vlnou COVID-19 bez sankcí do 30. září 2021.

Také městská společnost Českokrumlovský rozvojový fond poskytla slevu za pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání, které byly postiženy nouzovým stavem, ve výši 30 % ze smluvního nájemného za dvě kalendářní čtvrtletí (čtvrté čtvrtletí 2020 a první čtvrtletí 2021).

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov