aktualizováno 4. 12. 2020

Stanovení úředních hodin městského úřadu od 7. prosince 

V souladu s usnesením Vlády České republiky ze dne 20. listopadu 2020, č. 1202, jímž bylo orgánům veřejné moci a správním orgánům uloženo přijmout omezující opatření ve vztahu k jejich provozu, jsou stanoveny úřední hodiny Městského úřadu Český Krumlov od 7. prosince 2020 následovně:

  • pondělí 8:00 - 17:00 hodin
  • středa 8:00 - 17:00 hodin

Úřední hodiny jsou stanoveny nad rámec povoleného základního rozsahu 2 x 5 hodin týdne z důvodu zajištění dostupnosti výkonu důležitých agend. Mimo úřední hodiny mohou být klienti obslouženi pouze po předchozím objednání (online, telefonicky). Předem objednaní klienti budou přednostně odbavováni i v rámci stanovených úředních hodin. Pro sjednání schůzky mohou klienti vyžít online objednávkový systém úřadu.

Pro komunikaci s pracovníky úřadu dále doporučujeme využít elektronický, písemný a telefonní kontakt.

Toto omezení platí od 7. prosince 2020 do odvolání.

Děkujeme za pochopení!

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov