aktualizováno 7. 11. 2020

1. místostarosta města Český Krumlov

Josef Hermann - 1. místostarosta města Český Krumlov
Ing. Josef Hermann

1. místostarosta
radní, zastupitel za KDU-ČSL
Telefon: 380 766 301, 778 431 731
E-mail: josef.hermann@ckrumlov.cz

 

Náplň práce místostarosty

Zastupitelstvo města Český Krumlov určilo dne 15. listopadu 2018 uvolněného 1. místostarostu Ing. Josefa Hermanna jako zastupujícího starostu v době jeho nepřítomnosti a svěřuje mu ve smyslu § 104, odst. 1, zák. o obcích tyto úkoly:

Podepisovat právní předpisy města, metodicky řídit a dohlížet na činnost odboru financí, odboru investic a odboru správy majetku, řídit proces územního a strategického plánování města, koordinovat výkon samosprávných činností města v oblasti urbanismu, dopravy a životního prostředí, zejména pak odpadového hospodářství, zodpovídat za sestavení rozpočtu, za provedení auditu, za dluhovou službu, projednávat s tajemníkem městského úřadu otázky vnitřního řízení a organizace Městského úřadu Český Krumlov, projednávat se statutárními zástupci městem založených organizací záležitosti výkonu jejich činnosti zejména ve vztahu k městu.

Z činnosti místostarosty

Prezentační fotografie

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov